BILD
Hem
Bokomslag
Barnböcker
Läromedel
Svartvitt
Foto
Botanik
Historia
Antologier
Arla
Psykologi
Porträtt
Idéer
Grafisk form
Miljö
Länkar
Kontakt

 

 

  Inga-Lisa Sigling har skrivit många läromedel i psykiatri för gymnasiets vårdlinjer, det har varit
intressant. lärorikt och kul att få illustrera åt henne.
Böckerna är utgivna på
Liber förlag.

 

 

 

Flera bilder

All contents and artwork © Måd Olsson-Wannefors